ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน หจก. ยืนยงไฟเบอร์บอร์ด